Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen in 30 talen vaak binnen 24 uur geleverd

Snelle offerte
OFFERTE OPVRAGEN
Offertes voor bedrijven
 • Raamovereenkomst met vele voordelen
 • Korting grote klanten
 • 24-uurs vertaaldienst

INFORMATIE OPVRAGEN

Met kwaliteitsgarantie!
 • ISO 17100 gecertificeerd
 • Informatiebeveiliging volgens ISO 27001
 • Milieunormen volgens ISO 14001
 • Gegarandeerd perfect, anders opnieuw vertaald
Gecertificeerd en beëdigd
 • Experts voor beëdigde vertalingen binnen 24-48u
 • Beëdigde vertalingen met handtekening en stempel
 • Vertalingen door beëdigd vertalers voor 50+ landen

Wij verzorgen beëdigde vertalingen, vertalingen die worden geaccepteerd door instanties, banken en universiteiten wereldwijd!

Vraag hier een beëdigde vertaling aan van teksten en documenten en wij zorgen dat de vertaler is beëdigd door een instantie in het land waar de vertaling moet worden gebruikt.

Vraag online een beëdigde vertaling aan

Upload je document in ons vertaalportal en ontvang binnen 1 minuut een prijs en de verwachte levertijd. Wij vertalen allerlei verschillende documenten zoals overeenkomsten, verklaringen, rechterlijke uitspraken, contracten, rijbewijzen, paspoorten, patenten, persoonsbewijzen, registratiedocumenten en huwelijksaktes.

Wij zijn ISO 17100 gecertificeerd: dat betekent garantie op de kwaliteit

The Native Translator is een ISO 17100 gecertificeerd vertaalbureau gespecialiseerd in beëdigde vertalingen. Wij gebruiken beëdigd vertalers die staan geregistreerd bij bureau Wbtv, daarin staat een grote groep vertalers in veel voorkomende talen, maar ook minder gangbare talen zijn vertegenwoordigd .

Wat is een beëdigd vertaler?

Het beëdigingsproces en de definitie van een beëdigde vertaler is per land verschillend. Een beëdigd vertaler is een officieel erkende vertaler. In Nederland wordt een vertaler beëdigd door de rechtbank en hij/zij moet zich inschrijven bij het Register beëdigde tolken en vertalers. Ook in Duitsland en Frankrijk wordt een vertaler beëdigd door de rechtbank. In Zweden wordt een vertaler beëdigd door Kammerkollegiet, maar in veel andere landen zoals Spanje en Polen wordt de beëdiging uitgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met een beëdigde vertaling ben je ervan verzekerd dat de vertaler over de kennis beschikt die vereist is dat de vertaling getrouw is aan het originele document. Universiteiten, overheden, rechtbanken en andere officiële instanties vereisen vaak dat een vertaling door een beëdigd vertaler wordt gemaakt. Een beëdigde vertaling is te herkennen aan het stempel van de vertaler, maar de vertaler kan ook rechtstreeks op de vertaling of in een apart document een ‘competentieverklaring’ schrijven, zoals bijvoorbeeld in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten gebeurt.

Apostille

Een apostille is een verklaring om te bevestigen dat een document, een handtekening, een zegel en/of een stempel op een document echt is. 

Als The Native Translator jouw vertaling verzorgt is het niet nodig om een apostille aan te vragen omdat wij ernaar streven vertalers te gebruiken die beëdigd zijn in het land waar de vertaling voor nodig is. Let erop dat een apostille nodig kan zijn om aan te tonen dat het origineel echt is en dan moet de apostille voordat de vertaling wordt uitgevoerd worden vertaald, omdat de apostille ook moet worden vertaald Haag Apostille.

Een EU verordening uit 2019 heeft bepaald dat legalisatie en een apostille niet meer nodig zijn voor officiële documenten en gewaarmerkte afschriften die zijn verstrekt door officiële instantie in een lidstaat en aan de andere officiële instantie in een andere lidstaat worden overhandigd.

Beëdigde vertalingen in meer dan 100 talen

Vraag je bij ons een beëdigde vertaling aan, dan selecteren wij een vertaler die is beëdigd in het land waar de vertaling nodig is. Dat doen we omdat een beëdigde vertaling gemaakt in een ander land niet wordt geaccepteerd, tenzij er een apostille op zit en dat land het Haagse Apostilleverdrag heeft ondertekend.

De procedure om online een beëdigde vertaling aan te vragen

Geeft bij de aanvraag van een beëdigde vertaling aan voor welk land de vertaling is bestemd. Wij selecteren vervolgens een vertaler met de juiste bevoegdheden en mailen de gescande vertaling toe. Als je de originele vertaling nodig hebt, sturen wij die natuurlijk ook toe. Let er dan wel op om het vakje papieren exemplaar aan te klikken bij de aanvraag voor de vertaling. Voor vragen zijn we 24 uur per dag bereikbaar via e-mail.

Documenten die vaak beëdigd moeten worden vertaald: 

 • Persoonsbewijzen
 • Diploma’s en getuigschriften
 • Huwelijksaktes
 • Echtscheidingsvonnissen
 • Medische dossiers
 • Identiteitsdocumenten
 • Financiële documenten
 • Contracten en overeenkomsten
 • Paspoorten en rijbewijzen
 • Registratiebewijzen

ISO 17100 gecertificeerd vertaalbureau, jouw kwaliteitsgarantie.

Ook bij een beëdigde vertaling garanderen wij snelle levertijden. Beëdigde vertalingen leveren wij doorgaans ook binnen 24 uur. Als gecertificeerd vertaalbureau verzekeren wij ons klanten van de beste kwaliteit. Omdat wij gecertificeerd zijn wij verplicht om volgens bepaalde procedures te werken tijdens het vertaalproces. Een garantie voor jou dat we correcte vertalingen leveren.

Hieronder vindt u een paar voorbeelden van de verschillende eisen, die in landen aan gecertificeerde vertalingen gesteld worden:

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk verleent het Institute of Translation and Interpreting ITI een vertaler het recht om beëdigde vertalingen te leveren.
Het ITI draagt er zorg voor dat vertalers / vertaalsters de noodzakelijke deskundigheid hebben met betrekking tot taal en onderwerp. Het instituut heeft het recht bij klachten zijn leden ter verantwoording te roepen.
Regelmatig moeten vertalingen voor verschillende doeleinden beëdigd worden zoals bij vertalingen voor officiële instanties. In het VK heeft de beëdiging geen invloed op de kwaliteit van de vertaling. De beëdiging dient voor de identificatie van de vertaler / vertaalster en diens kwalificaties in verband met zijn / haar verantwoordelijkheid.

Argentinië

In overeenkomst met wet #20,305 moeten alle openbare documenten (inclusief persoonlijke papieren en sommige commerciële contracten), vertaald en ondertekend worden door een “beëdigde openbare vertaler”, wiens zegel en handtekening op elk document moeten worden gelegaliseerd door de beroepsvereniging van de Vertalers van het betreffende rechtsgebied.

Duitsland

De Duitse regionale gerechtshoven (Landgerichte) hebben de macht om “beëdigde vertalers” aan te stellen.

Indonesië

In Indonesië is een beëdigd vertaler, ook wel officiële vertaler genoemd, iemand die voor het examen voor officiële vertalers is geslaagd, een examen dat georganiseerd is door de School of Linguistics and Cultural Sciences, University of Indonesia (FIBUI). Nadat de vertaler geslaagd is, moet hij een eed afleggen bij de Gouverneur van DKI Jakarta.

Italië

Zowel de Italiaanse gerechtshoven als de consulaten hebben de macht om kandidaten als “officiële vertalers” aan te stellen als ze slagen voor een examen of een bewijs van taalvaardigheid kunnen leveren (meestal een universitair diploma).

Mexico

In Mexico leggen enkele lokale instanties, zoals het Hooggerechtshof, vast dat een geschreven en mondeling examen moet worden afgelegd opdat een vertaler zou worden erkend als expert of “beëdigd” vertaler.

Polen

De vertaalnormen in Polen worden gereglementeerd door een relevant departement van het Ministerie van Justitie en elke vertaler die deze diensten wil aanbieden moet slagen voor een formeel examen.

Spanje

Enkel beëdigde vertalers kunnen een officiële vertaling maken in Spanje. Om een beëdigd vertaler te kunnen worden, moet de kandidaat slagen voor een examen van het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika moet de vertaler gekwalificeerd zijn door het Hooggerechtshof en moet hij een fysiek origineel (of een beëdigde kopie van het origineel) hebben van de brontekst. De vertaler mag enkel zijn eigen vertaling beëdigen. Er is geen extra getuige (zoals een notaris) nodig om de echtheid van de vertaling te bewijzen.

Zweden

De “Kammarkollegiet” is een officiële instantie die tolken en vertalers certifieert, nadat deze geslaagd zijn voor een streng examen van deze instantie. Officiële vertalers hebben een beschermd beroep en hun vertalingen worden automatisch als legaal en bindend voor alle juridische doeleinden beschouwd.

Verenigde Staten van Amerika

Het Ministerie van Arbeid, Bureau voor Arbeidsstatistieken van de VS stelt: “ Er is momenteel geen universele certificatie nodig van tolken en vertalers in de Verenigde Staten, maar er zijn een aantal verschillende tests die kunnen worden afgelegd door de vertalers om hun kennis aan te tonen.”

Nederland

Uitsluitend beëdigde vertalers, die erkend zijn door het Nederlandse Ministerie van Justitie, zijn geautoriseerd, gecertificeerde vertalingen van officiële documenten, zoals geboorte- /huwelijksaktes, diploma’s, etc. uit te voeren.

België

In België wordt onderscheiden tussen een beëdigde en een gelegaliseerde vertaling. Beëdigde vertalingen dragen de handtekening en/of stempel van de vertaler, terwijl voor een gelegaliseerde vertaling bovendien een stempel nodig is van de rechtbank, waar de vertaler beëdigd is.

Griekenland

Gecertificeerde vertalingen worden uitgevoerd door een advocaat of door de Vertalingsafdeling van het Grieks Ministerie voor Buitenlandse zaken. in bepaalde gevallen kunnen vertalingen uitgevoerd worden door gecertificeerde individuele vertalers, maar deze zijn moeilijk te vinden.

Noorwegen

Statsautorisere Translatørers Forening (STF) – De Vereniging van door de Overheid Geautoriseerde Vertalers in Noorwegen
De leden van deze vereniging hebben een veeleisend schriftelijk en mondeling examen in de betroffen talen afgelegd. Deze certificatie vormt de hoogste Noorse kwalificatie voor vertalingen van gespecialiseerde, industriespecifieke teksten naar en vanuit de Noorse taal. Vertalers met deze kwalificatie zijn door de Noorse overheid geautoriseerd, samen met de woorden “Gecertificeerde eensluidende vertaling”, hun stempel en handtekening op documenten te zetten en aldus een gecertificeerde vertaling op te maken.

Denemarken

Gecertificeerde vertalingen zijn alleen maar onmiddellijk geldig als legale documenten, indien ze werden uitgevoerd door een door de overheid geautoriseerde vertaler. Het Deense Ministerie van Buitenlandse Zaken kan, als verder bewijs van legale geldigheid, een gecertificeerde vertaling "legaliseren, wat in feite gebeurt door de authenticiteit van de handtekening van de vertaler te bevestigen.
Is het document bestemd voor een derde staat, dan moet de diplomatische vertegenwoordiging van dat bepaalde land in Denemarken het document noodzakelijkerwijze legaliseren.

Venezuela

In Venezuela is een gecertificeerde of beëdigde vertaler (interprete publico) geautoriseerd door een graad van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Justitie. Een document in een vreemde taal heeft in Venezuela uitsluitend legale waarde, indien het door een dergelijke gecertificeerde vertaler is vertaald.

Snelle offerte
OFFERTE OPVRAGEN
Met kwaliteitsgarantie!
 • ISO 17100 gecertificeerd
 • Informatiebeveiliging volgens ISO 27001
 • Milieunormen volgens ISO 14001
 • Gegarandeerd perfect, anders opnieuw vertaald

Deze bedrijven vertrouwen op onze kwaliteit!

<
>