Trustpilot TrustScore 4.8

Vraag je vertaling 24/7 online aan

Upload hier je document of tekst en vraag je vertaling aan.

Persoonlijk advies of hulp nodig?

Neem per e-mail contact met ons op: we helpen je graag.

Algemene voorwaarden

Wettelijke Disclaimer

Eens een bestelling geplaatst is en er een goedkeuring (betalingsbewijs) ontvangen is per e-mail, bent u gebonden aan onze algemene voorwaarden(zie hieronder).

Indien u een vertaalopdracht annuleert nadat u uw akkoord hebt gegeven, moet u betalen voor al het werk dat tot dan is uitgevoerd. Gelieve te noteren dat u door een bestelling te plaatsen bij The Native Translator akkoord gaat met onze algemene voorwaarden van en onze zakelijke overeenkomst.

Zakelijke overeenkomst

Copyright in de originele tekst

The Native Translator aanvaardt bestellingen van de klant op voorwaarde dat de relatie als vertrouwelijk wordt behandeld en geen derde partij inhoudt. The Native Translator heeft het recht in bepaalde situaties samen te werken met vertalers die geen contract met hen hebben. in deze gevallen zullen die vertalers een vertrouwelijkheidsclausule moeten ondertekenen met betrekking tot de opdracht die ze gaan uitvoeren.

In elk geval kan de klant The Native Translator niet verantwoordelijk stellen voor de inbreuk op het copyright en/of de vertaalrechten, en  ook niet voor elke juridische handeling, inclusief acties die kunnen worden ondernomen tussen particulieren als resultaat van de inhoud van het origineel of zijn vertaling.

Tarieven en prijsoffertes

Een prijsopgave gegeven door The Native Translator is bindend en er zullen geen extra kosten worden aangerekend, tenzij de klant na de eerste offerte extra diensten vraagt. Offertes voor gescande PDF/TIF bestanden worden gebaseerd op de aanname dat het totale aantal woorden beperkt is tot het maximum zoals berekend via het downloadveld.

Levering en betaling

Alle levertermijnen/data die zijn overeengekomen tussen The Native Translator en de klant zijn enkel bindend nadat The Native Translator de volledige te vertalen tekst heeft gezien, en kan dus onderhevig zijn aan wijzigingen indien de klant achteraf aanpassingen aanbrengt.

De betaling aan The Native Translator moet volledig geschieden alvorens er met enig vertaalwerk wordt begonnen, tenzij anders overeengekomen in een afzonderlijk contract. in het geval van langlopende opdrachten of teksten, kan er met The Native Translator een afzonderlijk contract worden opgesteld waarbij in vaste termijnen wordt betaald.

Vertaling copyright

Daar waar documenten, reclame en promotiematerialen gebruikt zullen worden voor normale bedrijfsdoeleinden, is het de standaardpraktijk dat door betaling aan The Native Translator, automatisch alle rechten, inclusief het copyright en het recht om de tekst te wijzigen, voor altijd aan de klant worden overgedragen. The Native Translator kan naar de klant toe geen aanspraak maken betreffende de vertaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Vertrouwelijkheid en beveiliging van de documenten van de klant

The Native Translator gaat op geen enkel ogenblik enige informatie uit de originelen van de klant of de vertaling hiervan onthullen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke toestemming hiervoor van de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van The Native Translator om alle documenten,vertalingen of kopies ervan van de klant veilig te bewaren, zolang ze in het bezit zijn van The Native Translator. Ze zijn ook verantwoordelijk voor een veilige vernietiging.

Annulatie

Als een opdracht geannuleerd wordt nadat ze is besteld, zal de klant The Native Translator hetzij een bedrag betalen pro rata met het vertaalde deel en een som op uurbasis voor vooronderzoek; hetzij een compensatie zoals overeengekomen tussen beide partijen. Nadat de klant heeft betaald, zal het vertaalde gedeelte ter zijner beschikking worden gesteld.

Beperkte aansprakelijkheid

The Native Translation/Prologic GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, inderecte, toevallige, uitzonderlijke of gevolgschade, of schade door verlies aan winst, inkomsten, data of gebruik.

Deze bedrijven vertrouwen op onze kwaliteit!

<
>