The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

ONLINE EN VEILIG

De veiligheid van uw gegevens en documenten heeft bij ons altijd hoogste prioriteit. Om die reden gebruiken wij de modernste SSL-coderingstechnologie voor het verzenden van data. Daarbij komt dat al onze vertalers een geheimhoudingsverklaring hebben getekend, die een vast bestanddeel vormt van onze handelsvoorwaarden. Niet in de laatste plaats garanderen wij absolute geheimhouding: The Native Translator zal nooit informatie uit documenten van klanten of een vertaling daarvan aan derden doorgeven zonder dat de klant daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Wij garanderen:

  • Vertrouwelijkheidverklaring
  • Veilige SSL-coderingstechnologie
  • Geheimhouding en veilig opslaan van uw documenten