The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offerte per omgaande

Beëdigingen over de hele wereld!

The Translator Group garandeert perfecte vertaalkwaliteit in meer dan 100 talen – in alle branches en vakgebieden. Wij zijn op het gebied van beëdigde vertalingen gespecialiseerd. Talloze particulieren, maar ook veel instanties, scholen en bedrijven over de hele wereld maken tot volle tevredenheid gebruik van onze diensten.

Wat zijn beëdigde vertalingen?

Beëdigingprocedures en de definitie van een beëdigde vertaling zijn in ieder land verschillend. Over het algemeen gaat het om een vertaling die door een vertaler is gedaan die door een rechtbank is beëdigd. Meestal wordt de vertaling begeleid door een ondertekende verklaring dat de vertaler beschikt over deskundigheid in de brontaal en de doeltaal en de beëdigde vertaling een nauwkeurige weergave is van de brontekst van het document. Dit kan ook door een stempel op het document bevestigd worden.

In 100 talen en meer dan 100 landen!

Onze beëdigde vertalingen worden over de hele wereld uitsluitend door beëdigde vertalers uitgevoerd, die over de vereiste beëdiging en rechtsgeldige documenten beschikken. Let op: Een beëdiging die door een beëdigde vertaler in het ene land aangeboden wordt, kan in bepaalde omstandigheden in een ander land als ongeldig worden gezien. Volgens de richtlijnen van de EU moeten vertalingen die in een EU land door een beëdigde vertaler gemaakt worden in een ander EU land als zodanig worden erkend.

Beëdigde vertalingen online – procedure

Als u ons een opdracht geeft voor een beëdigde vertaling, wilt u dan erbij vermelden in welk land u deze vertaling wilt gebruiken. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat wij van de diensten van een vertaler gebruik maken die in het betreffende land beëdigd is. U ontvangt van ons de beëdigde vertaling als een gescand document. Indien u het origineel nodig hebt, wilt u dat ons dan meedelen? (Het is namelijk niet altijd noodzakelijk).

Documenten, die voor een beëdigde vertaling noodzakelijk kunnen zijn:

  • Geboorteakten
  • Diploma’s
  • Huwelijksakten
  • Medische verklaringen
  • Paspoorten
  • Financiële documenten etc.
  • Contracten, voorlopige contracten

U kunt ervan op aan dat: u de gewenste vertaling ontvangt in een uitstekende kwaliteit en zeer snel. Als gecertificeerde vertaalbureau garanderen wij onze clientèle hoge kwaliteit.

Hieronder vindt u een paar voorbeelden van de verschillende eisen, die in verschillende landen aan gecertificeerde vertalingen gesteld worden:

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk verleent het Institute of Translation and Interpreting ITI een vertaler het recht om beëdigde vertalingen te leveren.
Het ITI draagt er zorg voor dat vertalers / vertaalsters de noodzakelijke deskundigheid hebben met betrekking tot taal en onderwerp. Het instituut heeft het recht bij klachten zijn leden ter verantwoording te roepen.
Regelmatig moeten vertalingen voor verschillende doeleinden beëdigd worden zoals bij vertalingen voor officiële instanties. In het VK heeft de beëdiging geen invloed op de kwaliteit van de vertaling. De beëdiging dient voor de identificatie van de vertaler / vertaalster en diens kwalificaties in verband met zijn / haar verantwoordelijkheid.

Argentinië

In overeenkomst met wet #20,305 moeten alle openbare documenten (inclusief persoonlijke papieren en sommige commerciële contracten), vertaald en ondertekend worden door een “beëdigde openbare vertaler”, wiens zegel en handtekening op elk document moeten worden gelegaliseerd door de beroepsvereniging van de Vertalers van het betreffende rechtsgebied.

Duitsland

De Duitse regionale gerechtshoven (Landgerichte) hebben de macht om “beëdigde vertalers” aan te stellen.

Indonesië

In Indonesië is een beëdigd vertaler, ook wel officiële vertaler genoemd, iemand die voor het examen voor officiële vertalers is geslaagd, een examen dat georganiseerd is door de School of Linguistics and Cultural Sciences, University of Indonesia (FIBUI). Nadat de vertaler geslaagd is, moet hij een eed afleggen bij de Gouverneur van DKI Jakarta.

Italië

Zowel de Italiaanse gerechtshoven als de consulaten hebben de macht om kandidaten als “officiële vertalers” aan te stellen als ze slagen voor een examen of een bewijs van taalvaardigheid kunnen leveren (meestal een universitair diploma).

Mexico

In Mexico leggen enkele lokale instanties, zoals het Hooggerechtshof, vast dat een geschreven en mondeling examen moet worden afgelegd opdat een vertaler zou worden erkend als expert of “beëdigd” vertaler.

Polen

De vertaalnormen in Polen worden gereglementeerd door een relevant departement van het Ministerie van Justitie en elke vertaler die deze diensten wil aanbieden moet slagen voor een formeel examen.

Spanje

Enkel beëdigde vertalers kunnen een officiële vertaling maken in Spanje. Om een beëdigd vertaler te kunnen worden, moet de kandidaat slagen voor een examen van het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika moet de vertaler gekwalificeerd zijn door het Hooggerechtshof en moet hij een fysiek origineel (of een beëdigde kopie van het origineel) hebben van de brontekst. De vertaler mag enkel zijn eigen vertaling beëdigen. Er is geen extra getuige (zoals een notaris) nodig om de echtheid van de vertaling te bewijzen.

Zweden

De “Kammarkollegiet” is een officiële instantie die tolken en vertalers certifieert, nadat deze geslaagd zijn voor een streng examen van deze instantie. Officiële vertalers hebben een beschermd beroep en hun vertalingen worden automatisch als legaal en bindend voor alle juridische doeleinden beschouwd.

Verenigde Staten van Amerika

Het Ministerie van Arbeid, Bureau voor Arbeidsstatistieken van de VS stelt: “ Er is momenteel geen universele certificatie nodig van tolken en vertalers in de Verenigde Staten, maar er zijn een aantal verschillende tests die kunnen worden afgelegd door de vertalers om hun kennis aan te tonen.”

Nederland

Uitsluitend beëdigde vertalers, die erkend zijn door het Nederlandse Ministerie van Justitie, zijn geautoriseerd, gecertificeerde vertalingen van officiële documenten, zoals geboorte- /huwelijksaktes, diploma’s, etc. uit te voeren.

België

In België wordt onderscheiden tussen een beëdigde en een gelegaliseerde vertaling. Beëdigde vertalingen dragen de handtekening en/of stempel van de vertaler, terwijl voor een gelegaliseerde vertaling bovendien een stempel nodig is van de rechtbank, waar de vertaler beëdigd is.

Griekenland

Gecertificeerde vertalingen worden uitgevoerd door een advocaat of door de Vertalingsafdeling van het Grieks Ministerie voor Buitenlandse zaken. in bepaalde gevallen kunnen vertalingen uitgevoerd worden door gecertificeerde individuele vertalers, maar deze zijn moeilijk te vinden.

Noorwegen

STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS  FORENING (STF) – De Vereniging van door de Overheid Geautoriseerde Vertalers in Noorwegen
De leden van deze vereniging hebben een veeleisend schriftelijk en mondeling examen in de betroffen talen afgelegd. Deze certificatie vormt de hoogste Noorse kwalificatie voor vertalingen van gespecialiseerde, industriespecifieke teksten naar en vanuit de Noorse taal. Vertalers met deze kwalificatie zijn door de Noorse overheid geautoriseerd, samen met de woorden “Gecertificeerde eensluidende vertaling”, hun stempel en handtekening op documenten te zetten en aldus een gecertificeerde vertaling op te maken.

Denemarken

Gecertificeerde vertalingen zijn alleen maar onmiddellijk geldig als legale documenten, indien ze werden uitgevoerd door een door de overheid geautoriseerde vertaler. Het Deense Ministerie van Buitenlandse Zaken kan, als verder bewijs van legale geldigheid, een gecertificeerde vertaling "legaliseren, wat in feite gebeurt door de authenticiteit van de handtekening van de vertaler te bevestigen.
Is het document bestemd voor een derde staat, dan moet de diplomatische vertegenwoordiging van dat bepaalde land in Denemarken het document noodzakelijkerwijze legaliseren.

Venezuela

In Venezuela is een gecertificeerde of beëdigde vertaler (interprete publico) geautoriseerd door een graad van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Justitie. Een document in een vreemde taal heeft in Venezuela uitsluitend legale waarde, indien het door een dergelijke gecertificeerde vertaler is vertaald.

Bereken hier uw persoonlijke offerte

 
 
Top 100