The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Medische vertalingen

In de medische wereld is kwaliteitsvertaling geen luxe – het is een noodzaak.

The Translator Group en The Native Translator horen bij de toonaangevende bureaus voor medische vertalingen in Europa, en zijn beiden gecertificeerd in Europa en Noord-Amerika. Sinds 2005 leveren we medische vertalingen aan een aantal van 's werelds grootste farmaceutische bedrijven en aan contract research organizations (CRO’s). Bovendien doen we vertalingen voor tijdschriften en privépersonen.

Medische vertalingen met de juiste terminologie

Slechte vertalingen kunnen een ernstig probleem vormen voor eenieder die in de medische wereld werkzaam is. Hoewel geneeskunde universeel is, is de gebruikte taal dat niet. Zonder kennis van de juiste terminologie is het onmogelijk een vertaling te produceren die de exacte betekenis van de originele tekst bevat.

Onze vertalers zijn vanzelfsprekend thuis in het vakjargon.

Wij vertalen:

  • Patenten
  • Klinische protocollen
  • Etiketten van farmaceutische verpakkingen
  • Informatie voor patiënten
  • Tijdschriften voor patiënten
  • Verzekeringsclaims
  • Medische dossiers

Accurate medische vertaling

Voor een juiste vertaling van medische documenten is nodig: taalvaardigheid, analytische capaciteiten en vakkennis in bron- en doeltaal. De vertalers zijn ook experts in de terminologie die eigen is aan hun vakgebied en begrijpen dus de brontekst volledig.

Professionele medische vertalers doen ook onderzoek naar terminologie om mogelijke equivalente termen in de doeltaal te valideren, om zo een term volledig te begrijpen in zijn context. We garanderen dat onze medische vertalers aan deze vereisten voldoen en zorgen er zo voor dat u de meest accurate vertaling krijgt.

De kwaliteit van een brondocument beïnvloedt in hoge mate die van de uiteindelijke vertaling

Als er verwarrende of slecht geschreven passages in de brontekst zijn, dan zal de vertaler verduidelijking bij u zoeken en de passage anders verwoorden.

U kunt via e-mail Opens window for sending emailcontact met ons opnemen voor speciale prijzen en offertes.

We vertalen medische teksten 24/7 naar en uit het Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans binnen 24 uur en leveren vertalingen naar en van 100 andere talen. Als u snel een vertaling nodig hebt – medische of andere – neem dan contact op met The Native Translator en wij zorgen voor de rest.

Bereken hier uw persoonlijke offerte