The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

The Native Translator. Voor al uw beëdigde Engelse vertalingen

24/7 online – snel en perfect

Bij internationale juridische procedures draait het om beëdigde vertalingen: veel overheidsinstellingen eisen een beëdigde vertaling voordat ze die als geldig accepteren. Maar ook onderwijsinstellingen doen dit rondom diploma’s en  toelatingsprocedures. Bij The Native Translator heeft u het snel en goedkoop geregeld.

Alle soorten Engelse beëdigde vertalingen door native vertalers 

We werken met vertalers over de hele wereld: allemaal gerechtigd om beëdigde vertalingen te leveren conform de wetten van hun land. Waarbij een vertaling geldig in het ene land (in het Engels) niet automatisch geldig is in een ander (Engelssprekend) land.

Bovendien vereisen sommige typen documenten dat er een verklaring van nauwkeurigheid wordt toegevoegd: de eed van de vertaler dat het document conform het origineel is. Meestal bij immigratiekwesties, internationale commerciële geschillen, echtscheidingsvonnissen etc.

Voorbeelden van documenten die normaliter moeten worden beëdigd:

•Geboorteakten •Huwelijksakten •Echtscheidingsakten •Overlijdensakten •Testamenten •Trustpapieren •Transcripties en diploma’s •Adoptieakten- en papieren •Immigratiedocumenten •Naturalisatiedocumenten •Werkvergunningen •Curricula Vitae •Buitenlandse octrooien •Juridische documenten •Specifieke wetenschappelijke teksten en onderzoeksrapporten 

Wij zijn ’s werelds snelste online vertaaldienst en leveren topkwaliteit

De prijsopgave heeft u binnen een minuut, de vertalingen meestal al binnen enkele uren. Gebruik de link Opens internal link in current windowà Prijsopgave voor wat u inderdaad als de scherpst mogelijke offerte zult beoordelen. En gebruik Opens window for sending emailemail wanneer u speciale instructies wilt toevoegen of wilt overleggen over wie de meest geëigende vakvertaler voor uw casus is. 

The Native Translator is een gecertificeerd vertaalbureau volgens zowel de Europese EN-15038 als de Noord-Amerikaanse norm CAN/CGSB 131.10. Wij zijn gespecialiseerd in Opens internal link in current windowengelse juridische vertalingen, financiële vertalingen, marketing vertalingen, medische vertalingen, en technische vertalingen. Wij leveren Opens internal link in current windowengelse beëdigde vertalingen in ruim 100 talen.