The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Beëdigde vertaling van officiële documenten in verschillende landen

Beëdigde vertalingen over heel de wereld

The Translator Group levert vertalingen van topkwaliteit in meer dan 100 talen, in vrijwel elke sector en elk onderwerp. We zijn gespecialiseerd in het leveren van beëdigde vertalingen. Privépersonen, instellingen, scholen, universiteiten en overheidsorganisaties over de hele wereld kunnen getuigen van onze capaciteiten. The Translator Group, samen met The Native Translator, heeft een online vertaaldienst die zowel in Europa als in Noord-Amerika gecertificeerd is.

Wat zijn beëdigde vertalingen?

Certificatieprocessen en definities van beëdigde vertalingen verschillen van land tot land. In het algemeen betekent het dat een vertaling werd uitgevoerd door een officieel erkende vertaler. Een beëdigde vertaling is ook altijd een exacte vertaling van het originele document. Het feit dat de vertaling door een beëdigd vertaler gemaakt is kan op de vertaling worden aangegeven d.m.v. een stempel.

100 talen voor meer dan 100 landen

Onze beëdigde vertalingen worden uitgevoerd door beëdigde vertalers die over de vereiste wettelijke kwalificaties beschikken en over de documenten die hun accreditatie bevestigen. In zeldzame gevallen worden accreditaties van beëdigde vertalers van landen niet aanvaard in sommige andere landen. Volgens de EU-regels moeten alle vertalingen, uitgevoerd door een erkende vertaler binnen de EU, aanvaard worden in alle andere lidstaten.

Procedure voor online verkrijgen van beëdigde vertalingen

Als u een beëdigde vertaling door ons wilt laten uitvoeren, geef dan het land aan waar de vertaling gebruikt zal worden. We zullen er dan voor zorgen dat een vertaler met de gepaste referenties wordt toegewezen aan uw project. U zult de beëdigde vertaling toegestuurd krijgen als een gescand document, maar als u het origineel nodig mocht hebben kunt u ons dit vragen en we zullen u het document dan graag toesturen. 

Ontvang direct uw offerte in ons Opens internal link in current windowvertaalportal.

Documenten, waarvoor een beëdigde vertaling noodzakelijk kan zijn:

  • Geboorteakten
  • Diploma’s
  • Huwelijksakten
  • Medische verklaringen
  • Paspoorten
  • Financiële documenten etc.
  • Contracten, voorlopige contracten

U kunt ervan op aan dat u de gewenste vertaling ontvangt in een uitstekende kwaliteit en zeer snel. Als gecertificeerd vertaalbureau garanderen wij onze clientèle hoge kwaliteit.

Hieronder vindt u een paar voorbeelden van de verschillende eisen, die in landen aan gecertificeerde vertalingen gesteld worden:

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk verleent het Institute of Translation and Interpreting ITI een vertaler het recht om beëdigde vertalingen te leveren.
Het ITI draagt er zorg voor dat vertalers / vertaalsters de noodzakelijke deskundigheid hebben met betrekking tot taal en onderwerp. Het instituut heeft het recht bij klachten zijn leden ter verantwoording te roepen.
Regelmatig moeten vertalingen voor verschillende doeleinden beëdigd worden zoals bij vertalingen voor officiële instanties. In het VK heeft de beëdiging geen invloed op de kwaliteit van de vertaling. De beëdiging dient voor de identificatie van de vertaler / vertaalster en diens kwalificaties in verband met zijn / haar verantwoordelijkheid.

Argentinië

In overeenkomst met wet #20,305 moeten alle openbare documenten (inclusief persoonlijke papieren en sommige commerciële contracten), vertaald en ondertekend worden door een “beëdigde openbare vertaler”, wiens zegel en handtekening op elk document moeten worden gelegaliseerd door de beroepsvereniging van de Vertalers van het betreffende rechtsgebied.

Duitsland

De Duitse regionale gerechtshoven (Landgerichte) hebben de macht om “beëdigde vertalers” aan te stellen.

Indonesië

In Indonesië is een beëdigd vertaler, ook wel officiële vertaler genoemd, iemand die voor het examen voor officiële vertalers is geslaagd, een examen dat georganiseerd is door de School of Linguistics and Cultural Sciences, University of Indonesia (FIBUI). Nadat de vertaler geslaagd is, moet hij een eed afleggen bij de Gouverneur van DKI Jakarta.

Italië

Zowel de Italiaanse gerechtshoven als de consulaten hebben de macht om kandidaten als “officiële vertalers” aan te stellen als ze slagen voor een examen of een bewijs van taalvaardigheid kunnen leveren (meestal een universitair diploma).

Mexico

In Mexico leggen enkele lokale instanties, zoals het Hooggerechtshof, vast dat een geschreven en mondeling examen moet worden afgelegd opdat een vertaler zou worden erkend als expert of “beëdigd” vertaler.

Polen

De vertaalnormen in Polen worden gereglementeerd door een relevant departement van het Ministerie van Justitie en elke vertaler die deze diensten wil aanbieden moet slagen voor een formeel examen.

Spanje

Enkel beëdigde vertalers kunnen een officiële vertaling maken in Spanje. Om een beëdigd vertaler te kunnen worden, moet de kandidaat slagen voor een examen van het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika moet de vertaler gekwalificeerd zijn door het Hooggerechtshof en moet hij een fysiek origineel (of een beëdigde kopie van het origineel) hebben van de brontekst. De vertaler mag enkel zijn eigen vertaling beëdigen. Er is geen extra getuige (zoals een notaris) nodig om de echtheid van de vertaling te bewijzen.

Zweden

De “Kammarkollegiet” is een officiële instantie die tolken en vertalers certifieert, nadat deze geslaagd zijn voor een streng examen van deze instantie. Officiële vertalers hebben een beschermd beroep en hun vertalingen worden automatisch als legaal en bindend voor alle juridische doeleinden beschouwd.

Verenigde Staten van Amerika

Het Ministerie van Arbeid, Bureau voor Arbeidsstatistieken van de VS stelt: “ Er is momenteel geen universele certificatie nodig van tolken en vertalers in de Verenigde Staten, maar er zijn een aantal verschillende tests die kunnen worden afgelegd door de vertalers om hun kennis aan te tonen.”

Nederland

Uitsluitend beëdigde vertalers, die erkend zijn door het Nederlandse Ministerie van Justitie, zijn geautoriseerd, gecertificeerde vertalingen van officiële documenten, zoals geboorte- /huwelijksaktes, diploma’s, etc. uit te voeren.

België

In België wordt onderscheiden tussen een beëdigde en een gelegaliseerde vertaling. Beëdigde vertalingen dragen de handtekening en/of stempel van de vertaler, terwijl voor een gelegaliseerde vertaling bovendien een stempel nodig is van de rechtbank, waar de vertaler beëdigd is.

Griekenland

Gecertificeerde vertalingen worden uitgevoerd door een advocaat of door de Vertalingsafdeling van het Grieks Ministerie voor Buitenlandse zaken. in bepaalde gevallen kunnen vertalingen uitgevoerd worden door gecertificeerde individuele vertalers, maar deze zijn moeilijk te vinden.

Noorwegen

Statsautorisere Translatørers Forening (STF) – De Vereniging van door de Overheid Geautoriseerde Vertalers in Noorwegen
De leden van deze vereniging hebben een veeleisend schriftelijk en mondeling examen in de betroffen talen afgelegd. Deze certificatie vormt de hoogste Noorse kwalificatie voor vertalingen van gespecialiseerde, industriespecifieke teksten naar en vanuit de Noorse taal. Vertalers met deze kwalificatie zijn door de Noorse overheid geautoriseerd, samen met de woorden “Gecertificeerde eensluidende vertaling”, hun stempel en handtekening op documenten te zetten en aldus een gecertificeerde vertaling op te maken.

Denemarken

Gecertificeerde vertalingen zijn alleen maar onmiddellijk geldig als legale documenten, indien ze werden uitgevoerd door een door de overheid geautoriseerde vertaler. Het Deense Ministerie van Buitenlandse Zaken kan, als verder bewijs van legale geldigheid, een gecertificeerde vertaling "legaliseren, wat in feite gebeurt door de authenticiteit van de handtekening van de vertaler te bevestigen.
Is het document bestemd voor een derde staat, dan moet de diplomatische vertegenwoordiging van dat bepaalde land in Denemarken het document noodzakelijkerwijze legaliseren.

Venezuela

In Venezuela is een gecertificeerde of beëdigde vertaler (interprete publico) geautoriseerd door een graad van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Justitie. Een document in een vreemde taal heeft in Venezuela uitsluitend legale waarde, indien het door een dergelijke gecertificeerde vertaler is vertaald.

Bereken hier uw persoonlijke offerte